Dostawa

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostepnęgo na stronie sklepu oraz wysłanie go do www.polskaapteka.co.uk
2.Potwierdzeniem złożonego zamówienia jest automatycznie wysłana odpowiedź z serwisu polskaapteka.co.uk na uprzednio prawidłowo podany adres email. Sklep zastrzega sobie możliwość do telefonicznego przyjęcia zamówienia.
3.Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia może oznaczać, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
4.Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio od momentu wysłania przez sklep wiadomości o przyjętej zapłacie za produkty .
5.Zamówienia złożone i zapłacone po godzinie 13.00 dnia roboczego są wysyłane następnego dnia roboczego,
6.Platność za zamówione towary następuje za pomocą karty płatniczej lub konta PayPal.W skajnych przypadkach i wcześniejszym kontakcie telefonicznym za pomocą przelewu na konto PolskiejApteki.W przypadku braku konta PayPal istnieje mozliwosc uiszczenia platnosci karta platnicza na stronie platnosci PayPal(nastapi automatczne przekierowanie po wybraniu opcji Paypal a nastepnie opcji “dont have PayPal account”.
7.Realizacje zamowienia rozpoczynamy tego samego dnia ( jezeli zamowienie zlozone zostalo do godz.13.)Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską zależny od rodzaju wybranej przesyłki.
8.Dostępne formy płatnaści
a.płatność za pomocą konta PayPal na stronie bezpiecznych płatności PayPal
b.karta debetowa lub kredytowa na stronach systemu bezpiecznych płatności PayPal bez konieczności posiadania konta PayPal.Zapewnia to klientowi bezpieczeństwo transakcji oraz pewność, ze nikt, nawet sklep nie widzi poufnych danych dotyczących kart lub kont bankowych.
c.gotówka-tylko przy wcześniejszym wybraniu opcjii odbiór własny
9.Polskaapteka.co.uk pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta , której wysokość użytkownik akceptuje wybierając rodzaj przesyłki w chwili składania zamówienia.
10.Koszt przesyłki wliczony jest w kwotę do zapłaty i zależny jest od zsumowanej wagi zamówionych produktów zgodny z cennikami firm kurierskich.
11.Polskaapteka.co.uk nie posiada odpowiedzialności za usługi wykonywane przez firmy kurierskie.
12.Zakupione produkty dostarczane są pod adres podany w formularzu zamówienia.Sklep nie pobiera adresu z systemu PayPal.
13.Po zrealizowaniu przez sklep zamówienia klient otrzyma wiadomość o zmianie statusu zamówienia na wysłany
14.Czas dostawy deklarowany przez firmy kurierskie liczony jest od momentu otrzymania przez klienta wiadomości o zmianie statusu zamówienia na wysłane.
15.Zamówienia złożone w weekendy( sobota od godz 11.00 do niedzieli) oraz dni wolne od pracy zostaną zrealizowane nastepnęgo dnia roboczego.
16.Sklep polskaapteka.co.uk oferuje następujace opcje dostawy znajdujące się pod tzw. koszykiem
a.darmowa wysyłka – dotyczy zakupów o wartości powyżej £25 niezależnie od wagi paczki.Brak opłaty pojawi się automatycznie.Czas realizacji zamówień z darmową wysyłką liczony jest od dnia zapłaty i wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Przesylłki wysyłane są Royal Mail Second Class Sign For.
b.standardowa wysyłka – koszt wynosi £4.40 ( Royal Mail First Class Recorded Delivery)-dostawa 1-3 dni robocze
c.dostawa expresowa – koszt wynosi £7.40 ( Royal Mail Next Day Delivery) – gwarantowana dostawa do godziny 13.00 następnego dnia roboczego
17.Klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem w celu uzyskania numeru przesyłki jeżeli nie otrzyma przesyłki w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki dla przesyłek z opcją Royal Mail 1 class recorded oraz 4dni roboczych z opcją Royal Mail 2 class recorded.
18.Sklep zastrzega sobie pawo do odmowy realizacji zamówień wzbudząjacych brak wierzytelności.
19.Przy wyborze formy dostawy kurierskiej 24h klient zobowiązuje się do odebrania paczki w ciągu jednej z trzech prób dostarczenia, ewentualnie osobistego odbioru przesyłki z najbliższego depotu.W przeciwnym przypadku klient zostanie obciążony opłatą za ponowne wysłanie paczki(opłata w wysokości 8.00GBP) lub otrzyma zwrot kosztów za dane zamówienie pomniejszone o koszt dostawy 8.00GBP
20.Jeżeli klient nie zgłosi sie po odbiór paczki nadanej pocztą Royal Mail po upływie odpowiedniej ilości dni zostaną mu zwrócone koszty poniesione w czasie składania zamówienia pomniejszone o koszty dostawy
20.W przypadku zaginięcia paczki sklep zastrzega sobie prawo do 21 dni reklamacji, w trakcie których zobowiązuje się do zwrotu kosztów za zamówienie lub nadanie paczki ponownie, po uprzedniej konsultacji z klientem.
21.W przypadku zaginięcia paczki z powodu błednie podanego adresu dostawy przez kupującego, lub nie odebrania paczki przez klienta sklep nie zwraca kosztów zamówienia
22.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in.Distance Selling Regulations (DSR)2000, Consumer Protection(Distance Selling), Electronic Commerce Directive2000)

Zwroty i reklamacje
1.Reklamacje i zwroty prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2.Zgłaszający reklamację zobowiązuje sie do podania danych kontaktowych oraz numeru zamówienia.
3.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem
3. Zgodnie z Distance Selling Regulations(DSR)2000 klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciagu 7 dni roboczych od daty odebrania przesyłki.Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkty nie są zniszczone i nie były w żaden sposób użytkowane.
4.Zwroty prosimy kierowa na adres sklepu z dopiskiem ‘zwrot’.Koszty przesyłki oraz inne koszty nie podlegają zwrotowi.Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.
5.W przypadku gdy paczka wróci do sklepu bez podania wcześniejszej przyczyny lub w przypadku podania nieprawidłowych danych kontaktowych, sklep uwzgędniając reklamacje klienta dotyczacą braku otrzymania zamówionego towaru obciąży klienta dodatkowym kosztem za ponowną dostawę paczki zarówno przy wcześniejszym wyborze opcji płatna dostawa jak i opcji darmowa dostawa (w tym przypadku klient zostanie obciążony kosztem stałym 8.00GBP)
6.Polskaapteka.co.uk dokonuje zwrotu kosztów zakupionych produktów w ciagu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.
7.Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub mechanicznych wynikłych w czasie transportu bedą rozpatrywane tylko w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki.Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będa uwzględniane.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy, lub w przypadku braku takiej możliwości (brak w magazynie) sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów.
8.Klient ma obowiązek nie przyjąć paczki gdy w widoczny sposób paczka jest uszkodzona.Należy sporządzić protokół szkody w obecności doręczyciela, który jest podstawą do przyjęcia reklamacji towaru uszkodzonego w trakcie przesyłki.Po odmowie przyjęcia paczki należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować sklep.